Prezentacja ze spotkania dotyczącego realizacji budowy sieci światłowodowej w Gminie Radziejowice w  ramach KPO.