Pałac w Radziejowicach

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
ul. H. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice
tel. 46 857 71 75

e-mail: palac@palacradziejowice.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.palacradziejowice.pl