Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radziejowice w okresie 01.04.2023 – 30.11.2023.

Worki muszą być wystawione w dniu odbioru odpadów do godz. 7:30, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich samochodem ciężarowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu odbierającego odpady bezpośrednio pod posesję, właściciel nieruchomości obowiązany jest ustalić miejsce wystawki odpadów bezpośrednio z firmą
EKO-HETMAN.

Na wszystkie worki, tj. na odpady segregowane (worek zielony, niebieski, żółty, brązowy) oraz zmieszane (worek czarny) należy nakleić etykiety z kodami kreskowymi

Odpady należy wystawiać wyłącznie w workach z logo Gminy.

Dopuszcza się wystawianie odpadów w posiadanych pojemnikach, opisanych zgodnie z frakcją zgromadzonych w nich odpadów.

Rodzaj odpaduKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopad
komunalne (pojemnik/czarny worek)3, 172, 1512, 2610, 247, 214, 1816, 30 
szkło
(zielony worek)
24  3128 30 
tworzywa sztuczne
(żółty worek)
172912, 2610, 247, 211816 
papier
(niebieski worek)
 221931282530 
BIO*
(worek brązowy)
24 19 28 2320
Gabaryty**     13*  

* Bioodpady odbierane będą w podanych terminach w ilości max. 8 worków/odbiór

**Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 6 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN,
tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetma
n.pl

Każdy właściciel zobowiązany jest oznakować posesję w sposób umożliwiający identyfikację działki rekreacyjnej w trakcie odbioru odpadów.