Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radziejowice w okresie 01.04.2024 – 30.11.2024.

Worki muszą być wystawione w dniu odbioru odpadów do godz. 7:30, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich samochodem ciężarowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu samochodu odbierającego odpady bezpośrednio pod posesję, właściciel nieruchomości obowiązany jest ustalić miejsce wystawki odpadów bezpośrednio z firmą
EKO-HETMAN.

Na wszystkie worki, tj. na odpady segregowane (worek zielony, niebieski, żółty, brązowy) oraz zmieszane (worek czarny) należy nakleić etykiety z kodami kreskowymi

Odpady należy wystawiać wyłącznie w workach z logo Gminy.

Dopuszcza się wystawianie odpadów w posiadanych pojemnikach, opisanych zgodnie z frakcją zgromadzonych w nich odpadów.

Rodzaj odpaduKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździerniklistopad
komunalne (pojemnik/czarny worek)8, 226, 203, 171, 15, 2912, 269, 237, 21 
szkło (zielony worek)15  85 14 
tworzywa sztuczne (żółty worek)151310, 248, 225, 191628 
papier (niebieski worek) 132422191628 
BIO (worek brązowy)22 17 26 2118
  gabaryty     17*  

* Bioodpady odbierane będą w podanych terminach w ilości max. 8 worków/odbiór

**Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 6 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN,
tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail:
biuro@eko-hetman.pl

Każdy właściciel zobowiązany jest oznakować posesję w sposób umożliwiający identyfikację działki rekreacyjnej w trakcie odbioru odpadów.