Zgłaszanie stanu wodomierza:
tel.: 46 854-30-30
kom.: 692-606-190
email:stanwodomierza@radziejowice.pl

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej:
tel. 530-741-979
tel. 735-929-660

Zgłaszanie awarii sieci kanalizacyjnej:
Firma EL-MECH
Awarie zgłaszać można całodobowo pod numer telefonu 796-559-103

Zgłaszanie do odbioru wykonywanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:
tel. 530-741-979


Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji:
tel. 530-741-979
tel. 735-929-660

Konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej:
Pan Andrzej Finkelsztajn tel. 530-741-979,
Pan Tomasz Derewenda tel. 735-929-660

Usługi związane z konserwacją gminnej sieci kanalizacyjnej świadczy firma zewnętrzna.
Firma EL-MECH Pan Krzysztof Adaszewski z siedzibą w Żyrardowie.
Awarie zgłaszać można całodobowo pod numer telefonu 796-559-103