ikona pdfDruk deklaracji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych – obowiązująca od 27.02.2023 r.