Na terenie Gminy funkcjonują cztery główne centra kulturalne: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach oraz Gminna Bibliotek Publiczna w Radziejowicach. Jednak to nie instytucje tworzą kulturę lecz ludzie związani z tymi organizacjami. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i zamiłowaniu do sztuki na naszym terenie odbywają się wydarzenia artystyczne, których mogą pozazdrościć duże centra kulturalne. Wśród bogatej oferty każdy odnajdzie inicjatywy godne zainteresowania.
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest administratorem zespołu pałacowo–parkowego w Radziejowicach i organizacyjnie podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta prężnie działająca instytucja kultury pełni wiele funkcji, jest ośrodkiem szkoleniowym dla kadry kultury, kuźnią talentów dla uczestników warsztatów mistrzowskich z różnych dziedzin sztuki, miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. Tu artyści tworzą swe dzieła, szukają natchnienia w zacisznych zakamarkach parku, ćwiczą i nagrywają. Miejsce to upodobali sobie scenarzyści, którzy wykorzystują, zarówno zabudowania, jak i park do planów filmowych. W 1928 reżyser Ryszard Orliński kręcił tu zdjęcia do pierwszej adaptacji „Pana Tadeusza”. Tu powstały niektóre odcinki serialu „Wielka miłość Balzaka” i filmu, „Nad Niemnem”.

W Radziejowicach nagrywano „Karierę Nikodema Dyzmy” (pałac hrabiny Koniecpolskiej) oraz powojenną ekranizację „Znachora” z Jerzym Bińczyckim, Tomaszem Stockingerem i Anną Dymną.
Przez ponad 30 lat stałym bywalcem Pałacu był Jerzy Waldorff – Preyss, polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny. Radziejowice były jego drugim domem, tu przyjeżdżał pisać, pracować i odpoczywać. Postać Jerzego Waldorffa stała się swoistą wizytówką Radziejowic. Wspólnie z dyrektorem Domu Pracy Twórczej zapoczątkował w 1997 roku cykl koncertów: „Letnie Spotkania ze Sztuką w Radziejowicach”. Inicjatywa ta miała na celu promocję sztuki polskiej i młodych artystów. Od 2009 roku w lipcu w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbywa się Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. Organizatorzy dbają, aby program był bogaty artystycznie. Koncerty i przedstawienia przyciągają setki widzów złaknionych kontaktu ze sztuką na wysokim poziomie.
W 2012 roku została otwarta największa na świecie wystawa dzieł Józefa Chełmońskiego. Jest to równocześnie największa w Polsce wystawa monograficzna. Organizatorom udało się pozyskać obrazy pochodzące z zasobów Muzeum Narodowego oraz z prywatnych kolekcji. Oprócz obrazów można zobaczyć pamiątki oraz zdjęcia związane z artystą. Wystawa jest sukcesywnie powiększana o nowe dzieła.
W Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach jest, jak za dawnych czasów – dobra kuchnia z miłą obsługą, komfortowe pokoje do wypoczynku, piękny park i dużo pozytywnej energii.

Muzeum Lwowa i Kresów mieści się w Kuklówce Radziejowickiej, w bardzo wiernie odtworzonej kopii dworku kresowego z 1827r., należącego do pradziadków właścicieli muzeum. Muzeum podlega nadzorowi i posiada Regulamin Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W alkierzowym dworze z podwójnym dachem polskim, krytym wiórem osikowym znajdują tradycyjnie urządzone pomieszczenia: antyszambr, kancelaria, biblioteka, salon, kuchnia. Dwór jest orientowany, zachowana została atrakcyjność i autentyczny układ pomieszczeń.
Właściciele muzeum planują już wkrótce otworzyć skansen tzw. „Zaścianek Kresowy”. Jego bazę stanowią już dostępne dla zwiedzających: dwór, stodoła wybudowana wg. projektu rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego z 1916r, kurnik oraz stajnie huculskie i wieża bramna.
Muzeum organizuje w ramach Salonu Tradycji Polskiej wieczory poetycko–muzyczne, koncerty, wystawy, imprezy kulturalno–edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki.
Miejsce to ma niepowtarzalny charakter, tu goście uczestniczą w życiu rodziny. Często podczas zwiedzania z kuchni wydobywa się zapach świeżego ciasta i aromat kresowej herbaty. Przewodnikami po dworze są jego mieszkań-cy, co gwarantuje najbogatszy przekaz historii wiązanych ze zgromadzonymi eksponatami. Należy podkreślić, że jest to jedyne w Polsce muzeum o profilu kresowym, posiadające w swoich zbiorach kilka tysięcy eksponatów.
Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach to instytucje kultury podległe Gminie Radziejowice. Ich siedziba mieści się w budynku dawnej stajni pałacowej historycznie należącej do zespołu pałacowo- parkowego w Radziejowicach. Powozownia rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Pełni funkcję domu kultury prowadzącego cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez swoją działalność rozwija talenty, animuje czas wolny i wspiera inicjatywy społeczne. Powozownia jest organizatorem spotkań plenerowych, zajęć wakacyjnych, wyjazdów krajoznawczych. W budynku działa świetlica komputerowa oraz pracownia plastyczna. Ważne miejsce wśród działań realizowanych przez centrum kultury zajmuje Klub Seniora Dyliżans.
Biblioteka działa od 1950 roku i pierwotnie mieściła się w nieistniejącym już budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Od 1972 roku jej siedzibą jest budynek znajdujący się na terenie zespołu – pałacowo parkowego w Radziejowicach. Biblioteka zapewnia czytelnikom dostęp do bogatego księgozbioru z zakresu literatury pięknej, podręczników i poradników. Działania realizowane przez bibliotekę kierowane są do różnych grup wiekowych. Dla maluszków prowadzone są zajęcia zachęcające do czytania, a starsze dzieci i dorośli w czytelni mają dostęp do najpopularniejszych tytułów gazet i czasopism. Z zasobów biblioteki korzysta ponad 500 czytelników.
Gmina Radziejowice jest bardzo dumna ze swoich korzeni kulturowych, podtrzymuje pamięć i promuje dorobek artystów związanych z tym terenem.

    1. Gminna Biblioteka Publiczna
    ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice;
    tel. (0 prefiks 46) 857-71-50
    e-mail : gbp.rce@wp.pl

    2. Gminne Centrum Kultury
    ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice
    tel. (0 prefiks 46) 856-35-35

    3. „Dom Pracy Twórczej” – Pałac w Radziejowicach
    ul. H.Sienkiewicza 4 96-325 Radziejowice
    tel. (0 prefix 46) 857-71-75;