W Gminie Radziejowice funkcjonują aktualnie cztery automatyczne stacje pomiarowe pracujące 24 godziny na dobę i rejestrujące jakość powietrza w najbliższej okolicy. Stacje monitorują zawartość w powietrzu cząsteczek pyłu zawieszonego PM1; PM2,5; PM10, a także aktualną temperaturę, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i siłę wiatru.
Trzy z nich zostały zainstalowane przez Urząd Gminy, czwarta stacja została uruchomiona przez Hotel Afrodyta Business & SPA.
Poniżej znajdują się aktualne wskazania każdej z nich.

Szczegółowe dane pomiarowe (w tym dane archiwalne) obejrzeć można także na stronie AIRLY.ORG

Logotyp AIRLY