W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 LGD zbiera karty pomysłów na projekty do realizacji na obszarze „Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego” oraz Ankiety w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, które dostępne są na stronie LGD.

KARTA POMYSŁÓW

O złożenie wypełnionych i podpisanych kart pomysłu prosimy mieszkańców gmin objętych działaniem LSR, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST, społeczników i przedsiębiorców.

ANKIETA

Wyniki z badania ankietowego wśród mieszkańców pozwolą na przygotowanie efektywnej LSR i ubieganie się o środki finansowe UE na jej realizację na obszarze objętym działaniem LGD.