Szanowni Państwo

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz całkowitym brakiem opadów atmosferycznych apeluję o powstrzymanie się od napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników.

Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

Należy również podkreślić, że zasoby wód podziemnych są naszym wspólnym dobrem i wskazane jest ich racjonalne wykorzystywanie.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje zakaz czerpania wody z hydrantów z wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.