Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz inne zainteresowane osoby (np. posiadaczy nieruchomości letniskowych w Gminie Radziejowice) do skorzystania z możliwości jakie oferuje uruchomione w ramach projektu „e_Usługi dla Gminy Radziejowice” – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI).

Każda osoba posiadająca konto w systemie EBOI ma m. in. możliwość:

– składania pism i wniosków do urzędu drogą elektroniczną oraz otrzymania tą samą drogą odpowiedzi lub decyzji,
– dokonywania płatności zobowiązań (podatki, opłata za zagospodarowanie odpadów, woda, odbiór nieczystości) z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
– zgłaszania stanu wodomierza.

Ponadto każdy posiadacz indywidualnego konta w systemie EBOI ma możliwość skonfigurowania posiadanego konta w taki sposób aby móc na bieżąco odbierać automatyczne powiadomienia systemowe – w postaci krótkich wiadomości tekstowych SMS lub e-mail – które informują o zbliżających się terminach płatności zobowiązań za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za zużycie wody i odbiór nieczystości czy zobowiązań podatkowych lub przypominają o wszelkich zaległościach płatniczych i opóźnieniach dotyczących ww. zobowiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań, opłat, prowadzonych spraw, wysłanych wniosków, dokonanych płatności etc. dostępne są dla użytkownika po zalogowaniu do systemu EBOI. Dzięki temu posiadacz indywidualnego konta ma na bieżąco dostęp do aktualnych informacji o statusie swoich zobowiązań i spraw.

System EBOI dostępny jest pod adresem: https://radziejowice.eboi.pl

Jedynym wymogiem do skorzystania z pełnych możliwości systemu EBOI jest konieczność zalogowania się do systemu przy użyciu jednej z powszechnie dostępnych metod uwierzytelnienia elektronicznego jakimi są w chwili obecnej:

Profil zaufany,
Aplikacja mObywatel
Bankowość elektroniczna
e-Dowód
eID