Mszczonów 0 km

Trasę rozpoczynamy od wizyty na basenach termalnych Mszczonowie, gdzie odwiedzający mają możliwość zażycia kąpieli w leczniczej wodzie geotermalnej. Następnie z obiektu Term wyjeżdżamy w prawo w ul. Termalną i po ok. 220 m skręcamy w lewo w ul. Północną, po ok. 150 km skręcamy w prawo w ul. Wschodnią. Po przejechaniu ok. 300 m skręcamy w prawo w ul. Armii Krajowej, którą dojeżdżamy do ul. Tarczyńskiej i skręcamy w lewo w ścieżkę rowerową zlokalizowaną na tej ulicy. (Po przebudowie drogi przejeżdżamy prosto wiaduktem nad obwodnicą)


CIEMNO GNOJNA 3,5 km

Po przejechaniu ok. 3,5 km dojeżdżamy do miejscowości Ciemno – Gnojna. Jadąc dalej prosto mijamy po prawej stronie centrum samochodowe, następnie po ok. 0,5 km skręcamy w lewo, w pierwszą leśną drogę. Po prawej stronie mijamy dworek należący niegdyś do Paostwa Bieleckich, aktualnie własnośd prywatna. Następnie skręcamy w prawo jedziemy prosto ok.. 300 m i dojeżdżamy do rezerwatu „Stawy Gnojna”, które rozciągają się po obydwu stronach drogi. Przy stawach zawracamy z powrotem , mijając po prawej stronie zabytkową kapliczkę Św. Onufrego i po przejechaniu ok. 500 m prosto, skręcamy w prawo kierując się w stronę miejscowości Kamionka.
Po przejechaniu ponad 6 km od początku trasy, docieramy do drogi prowadzącej z miejscowości Pogorzałki w stronę Kamionki, gdzie skręcamy w prawo. Następnie pokonujemy prosty 0,5 km odcinek, przejeżdżając jednocześnie mostkiem nad rzeką Pisią Gągoliną, po czym skręcamy w lewo w drogę biegnącą równolegle do rzeki Pisi za kapliczką skręcamy w lewo w drogę.
Droga ta o dł. 3 km prowadzi do trasy katowickiej, gdzie przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną docieramy do Radziejowic ( w przyszłości w tym miejscu zostanie wybudowany węzeł komunikacyjny z przejściem dla pieszych).