Termin: 12-18 lutego 2023
Miejsce : Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1g

Turnus realizowany jest dla dzieci w wieku 10-16 lat ( wyłącznie dzieci urodzone po stycznia 2007r), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego
w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym , chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno- rentowym lub pobiera świadczenie z KRUS ( emerytura, renta).

Organizator
Związek Młodzieży Wiejskiej
Chmielna 6/6
00-020 Warszawa
Koszt: 700,00 zł.
Szczegóły i zapisy:
Koordynator: Martyna Bobowska
kontakt tel. 500 562 657
e-mail: zkzmw@zmw.pl