Termin 21-27 stycznia 2024 r.

Miejsce:  Dom Wczasowy „U Kasi”, ul. Rybkówka 1g, 34-500 Zakopane

Wypoczynek skierowany  jest dla dzieci i młodzieży poniżej 16 r. życia (urodzonych po 1 stycznia 2008 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie (tj. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu).

Możliwy jest udział uczestników nie podlegających ubezpieczeniu KRUS. Uczestnik w tym przypadku pokrywa pełną płatność za turnus.

Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa

Odpłatność uczestników podlegających ubezpieczeniu KRUS wynosi 850,00 zł.

Koszt uczestnika ZUS 1750,00 zł.

Szczegóły i zapisy:
Patrycja Zęgota
Kontakt tel. 504 025 738, e-mail zmwmazowsze@gmail.com

Zapraszamy !!!

Zimowiska 2024 krus