W pierwszym kwartale roku 2024 w Gminie Radziejowice zostały zorganizowane Zebrania sprawozdawcze OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka za rok 2023.

W zebraniach wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie, Zarządu Powiatowego i Gminnego OSP, władze samorządu Gminy Radziejowice oraz druhny, druhowie i członkowie MDP wszystkich jednostek.

Na zebraniach omówiono dokonania jednostek w roku 2023, m.in. oddanie do użytkowania nowej strażnicy OSP Kuklówka, zakup sprzętu i wyposażenia oraz sposoby jego dofinansowania, statystyki wyjazdów do akcji oraz planów jednostek na rok 2024.

Zarządy jednostek  OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka otrzymały absolutorium na kolejny rok funkcjonowania. 

Tekst, foto: JK.