Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radziejowice
Kwota dofinansowania: 10.400,00 zł
Koszt całkowity: 20.800,00 zł

W ramach zadania polegającego na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt będzie finansowana:

  1. Kastracja i sterylizacja  psów i kotów właścicielskich,
  2. Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących,
  3. Czipowanie psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących.

Zadanie będzie realizowane po wejściu w życie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2024 roku.

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radziejowice” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radziejowice