ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radziejowice”

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że Gmina Radziejowice przystąpiła do Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024. W ramach zadania oferowane będą bezpłatne zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli oraz kotów wolno żyjących wraz z ich czipowaniem.

Wnioski będzie można składać od 22 kwietnia do 22 września 2024r. lub do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez Gminę ze środków zewnętrznych przeznaczonych na ten cel. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie szczepienia przeciw wściekliźnie ( kopia książeczki zdrowia lub inny dokument potwierdzający szczepienie). Wniosek dostępny jest pod adresem www.radziejowice.pl w zakładce „Dla mieszkańca”.

Zasady realizacji programu:

 1. Program obejmuje tylko zwierzęta, których właściciele lub opiekunowie na stałe zamieszkują w gminie Radziejowice;
 2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji mogą być poddane zwierzęta zaszczepione  przeciwko wściekliźnie, udokumentowanie szczepienia zwierzęcia spoczywa na ich właścicielu;
 3. Właściciel posiadający kilka zwierząt będzie mógł  ubiegać się  o bezpłatną sterylizację lub kastrację  oraz znakowanie maksymalnie jednego zwierzęcia;
 4. Warunkiem sfinansowania zabiegu  jest posiadanie przez zwierzę oznakowania  elektronicznego „czipa” lub w dniu zabiegu oznaczenie elektroniczne „czipem” zwierzęcia;
 5. Gmina pokrywa koszt czipowania wykonanego wyłącznie z zabiegiem sterylizacji lub kastracji zwierzęcia w ramach programu;
 6. Gmina nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z konieczności wyleczenia zwierzęcia przed i po zabiegu, zakupu akcesoriów pooperacyjnych, czy dodatkowych leków;
 7. Warunkiem sfinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli oraz ich znakowania, jest złożenie w Urzędzie Gminy Radziejowice przez właściciela zwierzęcia stosownego wniosku;
 8. Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli oraz ich znakowania  można składać do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez Gminę ze środków zewnętrznych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 22 września 2024r.;
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma skierowanie na zabieg wydany przez Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska;
 10. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt będą realizowane przez wskazany przez Gminę gabinet weterynaryjny.
 11. Wnioskodawca indywidualnie umawia się na zabieg w terminie 14 dni od otrzymania skierowania na zabieg.
 12. Ostateczną decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii.

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radziejowice” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. 

logo programu mazowsze dla zwierząt