W środę 15 lutego o godzinie 17:00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach rozpoczęły się eliminacje gminne w ramach XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Zdjęcie grupowe uczestników XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na celu ma popularyzowanie przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Zmagania uczestników XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Zmagania uczestników obserwował Zastępca Wójta Gminy Radziejowice Artur Jankowski.
Udział w konkursie wzięli uczniowie z SP Kuklówka, oraz delegacje z drużyn MDP Radziejowice, MDP Korytów oraz MDP Żyrardów. Ogółem do konkursu przystąpiło 16 uczestników w 3 grupach wiekowych.
Całość odpowiedzi oceniana była przez jury w składzie:

 1. Andrzej Oklesiński – OSP Żyrardów
 2. Marek Leja – OSP Radziejowice
 3. Paulina Partyka – OSP Korytów
 4. Artur Jankowski – Zastępca Wójta Gminy Radziejowice

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (klasy I-IV)

 1. Aleksander Derewenda – Korytów
 2. Kacper Pałasz – Korytów

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

 1. Aleksandra Grenda – Kuklówka
 2. Błażej Wójcik – Radziejowice
 3. Zuzanna Kowalska – Żyrardów

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

 1. Kacper Zagrajek – Radziejowice
 2. Aleksandra Mirgos – Korytów
 3. Michał Kowalczyk – Radziejowice

Laureaci konkursu otrzymali z rąk Jury i Zastępcy Wójta nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy nagrody za udział ufundowane przez Urząd Gminy Radziejowice.
Bardzo dziękujemy Zarządowi Gminnemu ZOPS RP za przygotowanie eliminacji gminnych OTWP. Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy, a za laureatów będziemy trzymać kciuki na eliminacjach powiatowych.

Tekst, Foto: J.K.