W sobotę 16 września na stadionie Relax Radziwiłłów odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP.

Wzięły w nich udział drużyny: młodzieżowe, kobiece i męskie – 19 ekip strażackich. Gospodarzem tej, odbywającej się co dwa lata, rywalizacji powiatowej strażaków był Zarząd Powiatowy OSP w Żyrardowie z prezesem Waldemarem Suskim, a koordynatorem zawodów – st. bryg Anna Kałużna – dowódca JRG w PSP w Żyrardowie

Słoneczna pogoda sprzyjała strażackiej rywalizacji w na płycie boiska stadionu piłkarskiego.

Gminę Radziejowice reprezentowała drużyna OSP Kuklówka, która w klasyfikacji generalnej drużyn męskich zajęła wysokie II miejsce.

Nagrody wręczał m.in. Zastępca Wójta Gminy Radziejowice – Artur Jankowski, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marek Leja oraz Radna Gminy Radziejowice Beata Trzaskowska.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim drużynom bezpiecznej i sportowej rywalizacji.

Teks: Życie Żyrardowa, JK

Foto: JK