Pismo skierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie lokalizacji w Mszczonowie w sąsiedztwie granicy z gminą Radziejowice zakładów, utylizacji, magazynowania i przetwórstwa odpadów w tym niebezpiecznych.