Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.
Okręg wyborczy nr 16 – powiat żyrardowski
Wyniki Sejm

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.
Senacki okręg wyborczy nr 38 – powiat żyrardowski
Wyniki Senat

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 r.
Powiat żyrardowski
Frekwencja Sejm

Frekwencja w wyborach do Senatu w 2023 r.
Powiat żyrardowski
Frekwencja Senat

Więcej informacji na stronie www Państwowej Komisji Wyborczej
https://pkw.gov.pl