Informujemy, że w związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych na kadencję
2024 – 2027, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do gmin, obejmujących obszar objęty właściwością Sądu Okręgowego w Płocku, z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 4 osób

Szczegóły w załączonej poniżej informacji.

Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2024 r.