8 maja, Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała umowy na realizację następujących inwestycji:

500 000,00 zł – sfinansowanie części prac przy budowie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej,

200 000,00 zł – przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Towarzystwo i Chroboty,

50 000,00 zł – wsparcie dla sołectw: Podlasie, Kuklówka Radziejowicka, Radziejowice-Parcel, Adamów-Parcel, Kuklówka Zarzeczna.

Łączne środki w wysokości 750 000,00 zł zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji inwestycji w Gminie Radziejowice.

Foto: Życie Żyrardowa

Zdjęcie przedstawiajace moment podpisania umów
Tablice informujące o wielkości pozoskanych dotacji