Wójt Gminy Radziejowice informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH
ul. Główna 2, 96-325 Radziejowice

Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice

Link do ogłoszenia (zarządzenia)

Aplikacje można składać do dnia 23 lutego 2024 r. do godz. 14:00