Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn
pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym
programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich
województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach
krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń
m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań
transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób
aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one
eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska
Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie
należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.