Uprzejmie informuję że, od dnia 31.07.2023r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek – gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka – gmina Grodzisk Mazowiecki”

Roboty będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu drogi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji na czas prowadzenia robót – nr zatwierdzenia: WK.7121.2.190.2023 z dnia 27.07.2023r.

Ze względu na konieczność całkowitego zamknięcia drogi wyznaczono objazdy z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 579 oraz 719 na odcinku od m. Kuklówka do m. Jaktorów. Za utrudnienia przepraszamy.