Zamknięcie od dnia 23.10.2023 r. ulicy Józefa Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna

Urząd Gminy Radziejowice informuje, że od dnia 23.10.2023 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego w związku z realizacją zadania pn.:

,,Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Józefa Chełmońskiego w miejscowości  Kuklówka Zarzeczna”

Roboty będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu drogi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji na czas prowadzenia robót – nr zatwierdzenia KD.7121.158.2023 z dnia 28.09.2023 r.

Ze względu na konieczność całkowitego zamknięcia drogi wyznaczono objazd przez Adamów -Wieś ulicą Brzozokalską oraz ulicą Nowiny zgodnie z załączonym schematem objazdu. Z uwagi na mogące się pojawić na tym odcinku utrudnienia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton zaleca się, dla tego typu pojazdów, objazd innymi drogami dostosowanymi dla ruchu samochodów ciężarowych.

Ulica Chełmońskiego zostanie przywrócona do ruchu niezwłocznie po wykonaniu robót związanych z remontem nawierzchni bitumicznej.

Za czasowe utrudnienia przepraszamy

W załączeniu : schemat objazdu