Oferta przeznaczona jest dla dzieci od klasy I Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Radziejowice

Koszt 570 zł 

Warunkiem uczestnictwa ww. zajęciach jest:

  • Akceptacja Regulaminu przez złożenie wypełnionej i podpisanej przez Rodzica/Opiekuna Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi zgodami do dnia 31.05.2024
  • Dokonanie wpłaty do dnia 10.06.2024r.

Wpłat można dokonać przelewem na numer konta: 63 9302 1014 3900 1052 2000 0010 lub kartą w Biurze GCK POWOZOWNIA 

Szczegółowe informacje na stronie GCK POWOZOWNIA (link poniżej).

https://powozownia.radziejowice.pl/wiadomosci/17922/wakacje-z-powozownia-24-28062024