Informacja w sprawie terminu składnia wniosków przez producentów rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Informuję, że od dnia 08.05.2024r do 31.05.2024r. został wszczęty nabór wniosków.

Rodzaj niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: przymrozki

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych), mogą złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Ustalenia wysokości szkód komisja może dokonać wyłącznie do czasu zbioru plonu głównego.  Wnioski należy składać do 31 maja 2024r. w Urzędzie Gminy Radziejowice.

W związku z powyższym, producenci rolni, którzy ponieśli starty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,  powinni niezwłocznie złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, gdyż ustalenia wysokości szkód komisja może dokonać wyłącznie do czasu  zbioru plonu głównego.

Wniosek dostępny jest:

Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

W załączeniu druk wniosku o szacowanie strat.