Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Radziejowice na lata 2023-2030 do pobrania w formie dokumentu pdf.

Treść sprawozdania w formie pliku pdf