Strategia rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. Strategia rozwoju stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.

Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych.

Poniżej zamieszamy tekst Strategii Rozwoju Gminy Radziejowice na lata 2023-2030 w formie pliku pdf, oraz krótką prezentację jej dotyczącą.

Treść podjętej uchwały (link do Rejestru Uchwał otworzy się w nowej karcie)