Sprzeciw Gminy Radziejowice do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.


Ankieta w sprawie realizowanej inwestycji LK88


Stanowisko oraz uwagi Wójta Gminy Radziejowice do projektu: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Projektu „Budowa Węzła Kolejowego CPK”