W odpowiedzi na wystąpienie w dniu 06.10.2021r. Wójta Gminy Radziejowice do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, o  przeanalizowanie kumulacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami realizowanych lub planowanych do realizacji na terenie Mszczonowa, w załączeniu przedstawiamy stanowisko Burmistrza Mszczonowa w tej sprawie skierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wszystkie wiadomości związane z inwestycjami odpadowymi w Gminie Mszczonów
dostępne są pod linkiem: LINK