Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), zawiadamiamy, że Gmina Radziejowice przystępuje do sprzedaży KOŃCOWEJ pozostałego paliwa stałego  w następujących asortymentach:

  • EKOGROSZEK KARLIK z KWK PIAST ZIEMOWIT RUCH WOLA – pozostało (ilość w kg) 10 800
  • ORZECH z KWK Ruch Marcel – pozostało (ilość w kg) 7 000

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 2 000,00 zł brutto/tonę.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych odbiorców.

Wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego przyjmowane będą od
18 maja  2023 r. do chwili wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Ostateczny termin złożenia wniosku mija 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Radziejowice do wyczerpania posiadanej ilości węgla przeznaczonej do sprzedaży końcowej.

Wpłaty będzie można dokonać tylko w kasie Urzędu Gminy (gotówką lub kartą) po uprzednim zatwierdzeniu wniosku.

Wnioski będą dostępne od 18 maja 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie www.