Wójt Gminy Radziejowice wyraża zdecydowany sprzeciw wobec orientacyjnych przebiegów proponowanych wariantów trasy drogi S50/A50 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej na odcinku drogi A50 od DW 719 (zachodnia granica gminy Radziejowice) w kierunku S7 do wschodniej granicy gminy Radziejowice, zaprezentowanych w ramach prac nad opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.