Szanowni Państwo,
Zgodnie z rozpoczętą na obszarze Gminy Radziejowice realizacją programu rządowego Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam pod patronatem CPPC (Centrum Programu Polska Cyfrowa) ze środków unijnych zapraszamy mieszkańców miejscowości Tartak Brzózki na spotkanie informacyjne odnośnie budowy sieci światłowodowej, które odbędzie się:
11.05.2024 o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury ,,Powozownia” w Radziejowicach.
Mieszkańcy podczas spotkania będą mogli dowiedzieć się m.in.

  • Czym jest projekt zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam
  • Jaki jest termin realizacji projektu
  • W jaki sposób oraz w jakiej technologii będzie budowana sieć światłowodowa
  • Jakich punktów adresowych będzie dotyczyć budowana sieć światłowodowa
  • Jakie dokumenty będą podpisywać właściciele gruntów prywatnych przez których będzie budowana sieć światłowodowa
  • Jakie dane będą potrzebne do przekazania podczas podpisywania umów na budowę sieci
  • Co należy zrobić aby starać się o przyłącze do adresu, który został nieujęty na liście adresowej programu
  • Jakie działania mogą podjąć mieszkańcy oraz sołtysi aby zapewnić sobie jak najszybsze świadczenie usług w danej miejscowości
  • Do jakich operatorów zwrócić się o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Inwestorem na obszarze gminy Radziejowice jest Orange Polska Sp.z.o.o.

Do czerwca 2026 roku na terenie gminy Radziejowice wybudowana zostanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem większość gospodarstw domowych.
Podłączanie poszczególnych miejscowości będzie odbywać się sukcesywnie od lipca 2024 roku.
Tomasz Nowak, tel. 518-237-636 e-mail: tomasz.nowak@foprojekt.pl, foprojekt@foprojekt.pl