Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES-R) dla projektu pn.:

„Budowa Linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec- Warka”

Termin i miejsce spotkania informacyjnego dla mieszkańców

Gmina Radziejowice – dn. 21.03.2024 r. o godz. 17:00

Szkota Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie

ul. Szkolna 3 , 96-300 Korytów A

Plakat informacyjny