Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać  dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie