Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie
w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu żyrardowskiego.

Prosimy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne.