Gmina Radziejowice otrzymała dotację celową w wysokości 99 703,80 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem projektu jest Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Gminy Radziejowice, poprzez instalację kamer monitoringu wizyjnego przy skrzyżowaniach i rondach, które znajdują się w sąsiedztwie szkół, przedszkola i innych obiektów użyteczności publicznej. Miejsca montażu kamer zostały wyznaczone po przeprowadzeniu analizy zagrożeń w ruchu drogowym przez funkcjonariuszy Policji, w tym Dzielnicowego Gminy Radziejowice. W ramach działania przeprowadzone zostaną również szkolenia pracowników oraz funkcjonariuszy policji z zakresu obsługi monitoringu.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl prelekcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jego uczestnikami będą uczniowie szkół i mieszkańcy Gminy Radziejowice. Uczestnicy spotkań w zależności od wieku otrzymają materiały informacyjno-promocyjne nt. realizowanego projektu w ramach programu „Razem Bezpieczniej” oraz akcesoria odblaskowe. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do kategorii wiekowej danej grupy. Funkcjonariusze omówią z uczestnikami m.in. zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury drogowej, zachowania w pojazdach oraz reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Grafika ilustracyjna. Baner reklamowy akcji Razem Bezpieczniej organizowanej przez MSW, Policję i Gminę Radziejowice.