Gmina Radziejowice otrzymała dotację celową w wysokości 99 703,80 zł na realizację projektu pn. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Radziejowice” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednym z działań projektu było przeprowadzenie pogadanek z dziećmi oraz mieszkańcami na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, metod udzielania pierwszej pomocy oraz procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. Ważnym elementem edukacji dla bezpieczeństwa jest uświadomienie użytkownikom dróg o niebezpieczeństwach, jakie mogą im grozić na drodze i nie tylko, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy, kiedy zwrócić uwagę opiekunowi, że przekracza prędkość lub źle zachowuje się na drodze. Podczas zajęć  Dzielnicowy Gminy Radziejowice sierż. sztab. Łukasz Drdzeń i strażacy z OSP Radziejowice i OSP Kuklówka opowiadali o aktualnych zmianach w przepisach prawnych dot. ruchu drogowego.

Uczestnicy pogadanek w zależności od wieku otrzymali materiały informacyjno-promocyjne nt. programu „Razem Bezpieczniej” oraz akcesoria odblaskowe.

Tekst, foto: JK