W dniu 16 kwietnia 2024 r. Pan Grzegorz Obłękowski – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie potwierdził zabezpieczenie  środków finansowych na zakup i montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości, które pojawią się na drodze wojewódzkiej nr 579 na docinku Radziejowice Kuklówka Zarzeczna, o co zabiegały od dłuższego czasu władze Gminy Radziejowice.

Montaż tych wyświetlaczy ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

ilustracja radarowy wyświetlacz prędkości