Aktualizacja 24.04.2023

Ze względu na fakt, że rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września 2023 roku, przedszkolny dyżur wakacyjny przypisany do Gminnego Przedszkola im. J. Brzechwy w Radziejowicach zostaje wydłużony do dnia 1 września 2023 r.

Informujemy, że w czasie przerwy wakacyjnej rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą skorzystać z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego DYŻURUJĄCEGO.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w zakresie wprowadzenia zmian do organizacji pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na okres wakacji, dokonano analizy i weryfikacji możliwości, w tym finansowych, przedłużenia tzw. dyżurów wakacyjnych. Po uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez rodziców, a także planów placówek w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych, w oparciu o istniejące możliwości kadrowe zdecydowano o wydłużeniu dyżurów przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Korytowie A oraz w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach, a także o wydłużeniu dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego w Kuklówce Radziejowickiej.

Dyżury przypisane do poszczególnych placówek:

  • 26.06. – 14.07.2023 r. – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Korytowie A;
  • 24.07. – 04.08.2023 r.  – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, (pobyt dzieci możliwy w godzinach od 7:00 do 17:00);
  • 14-08. – 01.09.2023 r. – Gminne Przedszkole im. J. Brzechwy w Radziejowicach.

Wszystkich rodziców prosimy o podjęcie decyzji, czy i gdzie będą chcieli skorzystać z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego dyżurującego.
W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prosimy o składanie do każdej placówki odrębnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim.

Formalności należy dopełnić do dnia 19 czerwca 2023 r.

Opłaty należy uiścić do pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce dyżurującej.

Informacje o szczegółach i zasadach dyżurów można uzyskać bezpośrednio w placówkach dyżurujących.