Zadanie pn.
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Pieńki Towarzystwo i Chroboty”
współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Tablica informacyjna. Treść w wiadomości.