Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Żwirowej w miejscowości Budy Mszczonowskie i Kuranów” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego