Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 – całkowita wartość zadania wynosi 1.730.438,57 zł i obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z poboczami z kruszywa łamanego.

Tablica informacyjna programu inwestycji strategicznych polski ład

Treść tablicy informacyjnej

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
GMINA RADZIEJOWICE
Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8
DOFINANSOWANIE: 1.643.916, 64 zł

POLSKI ŁAD