Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w wysokości 83.921,13 zł www.wfosigw.pl

16 stycznia 2023 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach odbyło się podsumowanie projektu „Modernizacja oświetlenia w szkołach na terenie Gminy Radziejowice”.  Kryzys energetyczny spowodowany wojną na Ukrainie odczuli wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także samorządy.

Od kilku lat Samorząd Gminy Radziejowice podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia efektu oszczędności, dlatego inwestuje w uliczne oświetlenie solarne. Jednak ciągle brakowało środków na modernizację oświetlenia w gminnych placówkach oświatowych. Dzięki Rządowym Programom Pomocowym dla samorządów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy zaangażowaniu Wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego udzielił Gminie dofinansowania na realizację tak ważnego przedsięwzięcia.

W spotkaniu udział wzięli:

Minister w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Poseł na Sejm RP Pan Maciej Małecki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Marek Ryszka, Wójt Gminy Radziejowice Pani Urszula Ciężka, Zastępca Wójta Gminy Radziejowice Pan Artur Jankowski, z pracownikami urzędu, Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Pani Beata Kalina, Dyrektor SP Radziejowice Pani Żaneta Wesołowska, Dyrektor SP Korytów A Pani Elżbieta Błażejewska, uczniowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy szkoły.

Projekt pomyślnie zrealizowany został w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A oraz w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Zakres prac obejmował:

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3

 • zamontowano 18 lamp LED o mocy 100 W wewnątrz Hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych,
 • wymieniono zabezpieczenia nadprądowe,
 • wymieniono 4 żarówki LED w oprawach pomocniczych,
 • wykonano pomiary natężenia oświetlenia.

2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3A

 • zamontowano 28 lamp LED o mocy 100 W,
 • 81 lamp LED o mocy 18 W oraz 66 lamp LED o mocy 24 W wewnątrz Hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych,
 • wymieniono 6 żarówek LED w oprawach pomocniczych,
 • zamontowano 12 opraw awaryjnych,
 • wykonano pomiary natężenia oświetlenia.

Całkowity ostateczny koszt realizacji inwestycji wyniósł 98 288,71 zł., z czego

 • 83.921,13 zł. – ostateczna kwota otrzymana z Dotacji WFOŚiGW,
 • 14.367,58 zł. – wkład własny gminy

Jest to kolejne wsparcie dla Gminy Radziejowice ze środków WFOŚiGW w Warszawie, bo  każde środki zewnętrzne są nieocenionym wkładem w rozwój naszej małej ojczyzny.