9 kwietnia Wójt Gminy Radziejowice podpisała umowę ze spółką LUKSOR Sp. z o. o S.K z siedzibą w Pruszkowie – wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej poprzez dobudowę sali gimnastycznej” wraz z wyposażeniem, na które składają się m.in.:

– bramki przestawne do piłki ręcznej,

– kosze do koszykówki,

– komplet do gry w siatkówkę,

– drabinki gimnastyczne.

Powierzchnia zabudowy sali wynosi 314,3 m2, natomiast kubatura sali =3154,7 m3.

Inwestycja jest kontynuacją rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, która rozpoczęła się w 2018 r.

W I etapie prac została przeniesiona kotłownia oraz dokonano wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły dla potrzeb przyszłej inwestycji.

II etap zrealizowano w 2023 r., w którym dobudowano 3 sale lekcyjne, windę oraz zaplecze szatniowo-sanitarne z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Teraz przyszedł czas na III etap prac.

Planowany termin zakończenia realizacji III etapu rozbudowy Szkoły to koniec 2024 roku.

Zadanie będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosić będzie 1.726.209,32 zł.

Dzięki nowej sali gimnastycznej  poprawi się jakość prowadzonych zajęć wychowania fizycznego, a uczniowie będą mogli swobodnie rozwijać swoje sportowe zainteresowania.

Szkoła zyska nowe miejsce do organizowania apeli oraz innych spotkań okolicznościowych.

Grupa osób. Podpisanie umowy na rozbudowę szkoły.
Rysunek budynku. Projekt rozbudowy szkoły.
Rysunek budynku. Projekt rozbudowy szkoły.
Rysunek budynku. Projekt rozbudowy szkoły.