We wtorek 6 września Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem dwie umowy na dofinansowanie projektów mających wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Radziejowice.

Dzięki pozyskaniu dotacji celowej  w wysokości 24 670,00 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „OSP – 2022”, jednostki OSP wzbogacą się o nowe wyposażenie.

Jednostka OSP Radziejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 220,00 na zakup nowego sprzętu specjalistycznego – łódź ratownicza z osprzętem i przyczepką,

Jednostka OSP Kuklówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 450,00 na zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego – pralka, suszarka i szafa do suszenia odzieży.

Fotografia przedstawiająca osoby biorące udział w podpisaniu umów.jpg

Foto: K.S.