W piątek 1 marca br. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie projektów i działań zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Radziejowice w roku 2024.

  1. dofinansowanie w kwocie 100 000,00 na zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Radziejowice,
  2. dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł na modernizację strażnicy OSP Korytów,
  3. dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na budowę energooszczędnego oświetlenia w ulicznego w Gminie Radziejowice na terenie sołectw: Chroboty, Kamionka i Podlasie,
  4. dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na zakup i montaż oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych w Gminie Radziejowice na terenie sołectw Benenard, Radziejowice-Parcel i Zazdrość,
  5. dofinansowanie w kwocie 10 400,00 zł na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Radziejowice.

Łączna wartość dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wyniesie 240 400,00 zł

Tekst, foto: J.K.

Grupa osób. strażacy. wójt marszałek
Grupa osób. strażacy. wójt marszałek