Czy braki mocy w systemie elektroenergetycznym będą wiązały się z coraz częstszymi uciążliwościami w życiu codziennym Polaków, a może staną się znakomitym sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy w zamian za ograniczenie zużycia energii? Czy jako odbiorcy indywidualni mamy wpływ na to, co dzieje się w sieci elektroenergetycznej? Jak najbardziej, tak. Rozsądne korzystanie przez każdego z nas z dobra narodowego, jakim jest energia elektryczna, wesprze operatora systemu przesyłowego i operatorów systemu dystrybucyjnego w zarządzaniu zapotrzebowaniem Polaków na moc.

Ograniczenie zużycia energii w zamian za wynagrodzenie

Czy Polacy będą chcieli brać udział w programach DSR i na jakich warunkach? Jaki jest poziom świadomości społeczeństwa o tego typu usługach?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania mają pomóc wyniki badania ankietowego kierowanego do wszystkich odbiorców indywidualnych – przedstawicieli gospodarstw domowych.

Ankieta jest elementem projektu: „Model współpracy operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z odbiorcami indywidualnymi w ramach mechanizmów DSR pod kątem potencjału technicznego, opłacalności ekonomicznej i gotowości społecznej”. Badanie jest finansowane przez POB Energy ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).
Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKn4Ix_r_5nt-iQGFjZosDFhePCZtOO_bI2z2PUY3rlqQzEg/viewform
Termin końcowy do wypełnienia ankiety: 28.02.2023 r.